Cookies

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som sendes til browseren og lagres der, så en hjemmeside kan genkende din computer. Alle hjemmesider kan sende cookies til din browser, hvis browserindstillingerne tillader det. Hjemmesider kan kun læse oplysninger fra cookies, de selv har gemt og kan ikke læse cookies fra andre hjemmesider. Der er to typer af cookies: permanente og midlertidige (session cookies). Permanente cookies gemmes som en fil på din computer i en længere periode. Sessionscookies placeres midlertidigt på din computer, når du besøger et websted, men forsvinder, når du lukker siden ned, hvilket betyder, at de ikke er permanent gemt på din computer. De fleste virksomheder anvender cookies på deres hjemmesider for at forbedre brugervenligheden, og cookies kan ikke skade dine filer eller øge risikoen for virus på din computer. 

Hvad bruger vi cookies til?

Mange funktioner på en hjemmeside er afhængige af, at der placeres en cookie, når en bruger besøger en hjemmeside, så først og fremmest, sætter vi cookies for at have en funktionel side. Vi gør derudover brug af både 1. part og 3. part cookies til at forbedre brugeroplevelsen på vores side og tilbyde relevant markedsføring. Når der sættes en 3. part cookie, så betyder det, at vi har tilladt en tredjepart, som f.eks. et socialt medie, Google Analytics eller lign. at placere en cookie i din browser, når du besøger vores hjemmeside.

På vores side anvender vi følgende typer af cookies:

Nødvendige/Tekniske

Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. Som navnet angiver, har de kun teknisk betydning og dermed ikke nogen indvirkning på din privatsfære, idet de ikke registrerer, hvad du søger efter på andre hjemmesider.

Funktionelle

Funktionelle cookies anvendes for at huske dine brugerpræferencer ved at huske de valg og indstillinger du foretager på hjemmesiden, det kan f.eks. dreje sig om, hvilke præferencer du har i forhold til sprog og tekststørrelse.

Statistiske

Statistikcookies bruges til at optimere design, brugervenlighed og effektiviteten af en hjemmeside. De indsamlede oplysninger kan f.eks. indgå i analyser af, hvilke informationer der er mest populære på siden, så bliver vi opmærksomme på, hvad der skal være nemt at finde på siden.

Markedsføring

Markedsføringscookies indsamler oplysninger ved at følge dig på de enkelte hjemmesider, du besøger og kan siges at registrere de digitale fodspor, du sætter. Markedsføringscookies er derfor ”trackingcookies”. De indsamlede oplysninger bruges til at skabe et overblik over dine interesser, vaner og aktiviteter for at vise relevante annoncer for ting, du tidligere har vist interesse for. På den måde får du et mere målrettet indhold, eksempelvis i form af foreslået information, artikler og annoncer.

Oplysninger der indsamles via cookies?

De data der typisk indsamles via cookies vil bl.a. være din IP-adresse, unikke ID’er og oplysninger om din brugeradfærd. 

Du kan altid slette cookies eller trække dit samtykke tilbage

Du kan blokere eller slette cookies på denne hjemmeside ved at trække dit samtykke tilbage eller slå dem fra i din browsers indstillinger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis cookies fravælges eller slettes, kan der være funktioner og services, der ikke længere er anvendelige.

Du har også altid mulighed for at blokere eller slette cookies i din browser (vil både gælde cookies fra denne side og cookies fra tredjeparter).

Hvordan du gør dette, kan du læse nærmere om her: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies 
Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette eller blokere cookies i alle browsere.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre og opdatere denne politik.

Privatlivspolitik

Politik for personoplysninger hos CliniCall Partner (GDPR)

CliniCall Partner tager din databeskyttelse alvorligt

Firmaet CliniCall Partner ApS (herefter kaldet ‘vi’ eller CliniCall) behandler persondata og vi har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik om, hvordan dine data behandles.

Vi vurderer løbende, for at beskytte dine persondata bedst muligt, hvor høj risikoen er, for at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt.

I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af at vi kan behandle følsomme persondata, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, vi begynder at behandle dine persondata.

CliniCall sikrer dig en fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os oplyser vi dig om hvilke data, vi behandler om dig – og til hvilket formål, vi ønsker at bruge dem. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi indsamler data til brug for

  • Udsendelse af nyhedsbreve samt levering af onlineprodukter og – forløb.
  • Administration af din relation til os
  • Udbredelse af kendskabet til CliniCall
  • Opfyldelse af lovkrav

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata. I praksis vil indhentningen af data fra andre i langt de fleste tilfælde ske i samarbejde med dig, og du vil være oplyst om indhentningen af data fra andre instanser forud.

Behandling af persondata hos CliniCall

Vi anvender denne type data om dig

Vi indsamler og anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, CliniCall anvender, omfatter:

– Almindelige persondata

– Følsomme data

– Mail adresse

CliniCall indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det kan f.eks. ske i forbindelse med:

– Administration af din relation til os

– Opfyldelse af lovkrav

Vi kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Vi vurderer f.eks. de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, CliniCall har behov for at bruge. Vi vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil få negative konsekvenser for din handlefrihed.

CliniCall behandler kun relevante og nødvendige persondata

Vi behandler kun data om dig der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data end dem, vi har brug for til de konkrete formål.

Inden vi behandler dine persondata undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig.

CliniCall kontrollerer og opdaterer dine persondata

Da vores service er afhængig af at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan derfor benytte kontaktoplysningerne nedenfor og meddele os dine ændringer eller opdatere dem i din brugerprofil.

CliniCall sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

CliniCall sletter dine persondata når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

CliniCall indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, indhenter vi dit samtykke med mindre, vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til CliniCall. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Er du tilmeldt clinicall.dk’s nyhedsbrev eller anden mailliste, kan du til enhver tid afmelde dig via muligheden herfor nederst i de mails, du modtager fra os.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, vil du blive oplyst om dette.

CliniCall videregiver ikke dine persondata

Vi videregiver generelt ikke dine data til tredjepart.

I et meget begrænset omfang kan persondata (i form af mailadresse) anvendes til det formål at udbrede kendskabet til vores virksomhed. I disse tilfælde er data altid krypterede hvilket betyder, at data ikke kan forbindes med enkeltpersoner.

Sikkerhed

CliniCall beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data. For at undgå datatab, tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst hvilke data CliniCall behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe CliniCall opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig i det omfang, vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det kan CliniCall oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal så henvende dig til CliniCall og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde, vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod CliniCall’s behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en sådan indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden lignende tjeneste.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet eller ønsker at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig herefter svar på din henvendelse så hurtigt som muligt (senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse).

Samarbejdspartnere, CliniCall bruger

Emails: Vi bruger Mailchimp og Heyloyalty! til at sende nyhedsbreve med. Firmaerne er hhv. et amerikansk og et respekteret firma og meget brugt i forbindelse med nyhedsbrevsudsendelse, samt et dansk firma til nyhedsbrevsudsendelse. Det betyder også, at CliniCall ikke selv ligger inde med din email adresse – den ligger hos Mailchimp eller Heyloyalty!

Trackingsoftware: For at give dig den bedste service og brugeroplevelse, bruger CliniCall forskellige trackingværktøjer. Vi bruger blandt andet værktøjer fra Google, som har til i USA.

Webshop: Vi bruger Woocommerce til at sælge vores produkter til dig. Firmaet er amerikansk og et respekteret firma og et meget brugt plugin til webshop. Det betyder også, at CliniCall ikke selv ligger inde med dine personlige data – de ligger hos WooCommerce, som hører hjemme i USA.

I følge GDPR skal vi oplyse at firmaer der ligger uden for EU er betragtet som usikre lande, hvilket derfor også gælder USA. Firmaer, vi bruger er dog højt respekterede og vi har tillid til deres databehandling.

Kontakt oplysninger

CliniCall Partner ApS

CVR: 42360473

Mail: info@clinicall.dk

Hjemmeside: https://clinicall.dk